Autoškola Novodvorská

Ceník

Cena autoškoly je 21.000,- Kč za standartní kurz pro skupinu B.

Cena ve vozidle s automatickou převodovkou je 24.000,- Kč.

Ostatní poplatky, se kterými se během autoškoly můžete setkat:

  • Poplatek za závěrečné zkoušky pro magistrát hl.m. Prahy 700,- Kč.
  • Opakované zkoušky zpoplatněné magistrátem jsou: 400,- Kč opakovaná jízda, 100,- Kč opakování testů.
  • Doplňující výcvik 900,- Kč / 60 minut jízdy.
  • Kondiční jízdy pro ostatní žadatele 900,- Kč za 60 minut jízdy.
  • Neomluvená neúčast na domluvené jízdě 300,- Kč.
  • Storno poplatky, převod do jiné autoškoly - 1.500,- Kč
  • Nová výuka v předpisech dle §20, odst. 2. zákona 247/2000 Sb. 2000,- Kč
  • Nový výcvik ve výcvikovém vozidle 20.000,- Kč (23.000,- Kč s automatickou převodovkou)

Ceny jsou skutečně velmi vstřícné a nemáme zájem vydělávat peníze na různých poplatcích a skrytých platbách :-). Protože:

Poplatky za opakované zkoušky (mimo poplatků magistrátních) se v Naší autoškole neplatí !

Ceny jsou platné od 1.10. 2023.

V případě „ cenových šoků“ si vyhrazujeme právo na změnu ceny během kursu. V případě nesouhlasu bude žadateli vrácena edekvátní částka bez „ storno“ a jiných poplatků.